Monday, June 27, 2011

Ada dua perkara,...

Sengaja ingin menghibur diri dg tersenyum sejenak, terbaca olehku kisah ini ...(dari buku himpunan kisah2 lucu, A.K. Alang Jaafar.Darul Nu'man Kuala Lumpur 1996).

ASy'ab At-Tami' atau dikenal sebagai Abu Humaidah termasuk seorang Tabiut Tabiin yang meriwayatkan hadits dari beberapa ulama tabiin diantaranya Ikrimah. Suatu hari Abu Asy'ab diminta oleh seseorang untuk menceritakan hadits. Maka berkatalah dia: "Telah bercerita kepadaku Ikrimah dari Ibnu Abbas, Sesungguhnya bersabda Rasullullah SAW: "Ada dua perkara, barangsiapa yang mengerjakannya, dia akan masuk syurga............"
Tiba2 Abu Asy'ab diam dalam waktu yang agak lama sehingga membuat orang2 yang mendengarkannya menunggu2 ingin mengetahui apa kelanjutan hadits tersebut.
"Apa dua perkara itu?" tanya yang hadir.
"Ikrimah lupa yang satu perkara, dan aku lupa pula yang satu perkara yang telah diajarkan Ikrimah kepadaku."

Ha..ha..ha.. Orang-orang yang mendengarkannyapun tertawa, karena sama saja tidak ada yang disampaikan....

No comments:

Post a Comment