Monday, June 27, 2011

Ciri sikap redha seorang hamba

Ada beberapa ciri hamba yang redha atas setiap ketentuan dari_NYa yang saya ambil dari buku karya Muhammad Khalid Thabir. Ar-Ridha At-Tabiin wa Darajatu al-Muqarrabin. Mencari erti keredhaan Illahi yang diterjemahkan oleh Hj. Aguk Irawan, Lc. Pustaka Al-Shafa. 2010.
1. berserah diri.
Allah SWT. berfirman "Maka rahmat Allah Yang Maha Esa karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah) (Al-Haj: 34).
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasullullah SAW bersabda, "Maukah kamu aku ajarkan atau maukah kamu aku tunjukkan sebuah kalimat yang terletak di bawah 'arasy Allah dan menjadi harta karun syurga?. Beliau berkata: Iaitu ketika kamu mengucapkan: La haula wa la quwwata illa billah. Kemudian Allah berkata: Hambaku sudah masuk Islam dan berserah diri."
2. meninggalkan kehendak diri
Allah SWT. berfirman: "Mereka berkata: "Apakah ada bagi kita barang sesuatu dalam urusan ini." Katakanlah: "Sesungguhnya urusan ini seluruhnya di tangan Allah." (Ali Imran: 154)
3. tidak banyak membantah
Dari Abu Said dan Ibnu Masud r.a. dari Nabi SAW, baginda berkata: "Barangsiapa yang merasa marah dengan rezekinya, banyak mengeluh, dan tidak bersabar, maka tidak akan naik amalannya kepada Allah, sedang ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya.
4. tidak banyak berandai-andai
5. Tahan terhadap ujian penderitaan
6. pandai bersyukur

No comments:

Post a Comment