Friday, July 1, 2011

merenungkan ayat mulia

Allah SWT. berfirman, "Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada diri kalian melainkan telah tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) agar kalian jangan berduka atas apa yang luput dari kalian, dan agar kalian jangan terlalu gembira dengan apa yang diberikan-Nya kepada kalian. Dan allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri" (QS 57:22-23).

Sungguh ayat yang mulia ini telah menjadi penawar hati ketika sedang ditimpa musibah. Alhamdulillah...

No comments:

Post a Comment