Saturday, July 2, 2011

Tiga cinta yang wajib dimiliki khalifah Allah yang benar

Cinta pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasul sebagai bukti syukurnya terhadap cinta Allah dan Rasul kepadanya.

Cinta kedua adalah pada sesama insan karena insan saling memerlukan. Dijadikan kita berbangsa-bangsa untuk saling mengenal dan berkasih sayang bukan saling membenci. Pada non-muslim ada cinta ar-Rahman dan pada muslim ada cinta ar-Rahim. Insan khalifah wajib mendalami ilmu kemanusiaan, adab pergaulan, akhlak mulia, pemikiran yang tinggi dan mempunyai peraturan.

Cinta ketiga adalah cinta pada alam dan semua makhlukNya. Mencintai Tuan pencipta tanpa mencintai ciptaan-Nya adalah buta. Seorang kekasih akan mencintai apa saja yang dimiliki dan dicintai kekasihnya. Cinta yang terpadu seperti ini akan membawa kebahagiaan. Baginda SAW mencela mereka yang menzalimi binatang dan mengharamkan syurga bagi mereka.

Supaya dapat mencintai dan memelihara setiap penghuni alam yang menjadi tanggung jawab khalifah, maka wajib mempunyai ilmu mengenai Allah, Rasul, ilmu sains kemanusiaan dan alam. Hal ini meliputi berbagai bidang kajian dan pekerjaan. Sesungguhnya Ar-Rahman mencipta berbagai bakat dalam diri insan khalifah agar bakat itu berpadu dalam memakmurkan alam. Tiga ilmu ini menjadi dasar dalam Al Qur’an yang menjadi kitab petunjuk bagi insan khalifah.

Demikian yang dikatakan Ibrahim Mohamad dalam buku Bisikan Sir 2 Cinta Faqir Syukur. Irsyad Publications, 2010.

No comments:

Post a Comment