Monday, December 26, 2011

6 Syarat Ibadah [lanjutan tulisan 24 jam beribadah]

Hidup ini untuk ibadah, terdiri dari ibadah asas [rukun Islam dan rukun Iman] merupakan pondasi, sunat untuk menambal kekurangan ibadah asas supaya lebih akrab dengan Allah. Selain keduanya, ada ibadah umum [luas, fardhu kifayah, amal sholeh] yang menjadikan Islam way of life, yang indah dan syumul menjadikan hidup lengkap dan bermanfaat seperti pohon yang rindang.

Selain aktivitas dalam ibadah asas dan sunat dinamakan ibadah umum. Mengapa harus ibadah 24 jam, karena Allah menjaga kita 24 jam. Ada syarat untuk menjadikan aktivitas itu menjadi ibadah yaitu;

Syarat asas;

1. Niat karena Allah

2. Melaksanakan aktivitas sesuai dengan kaedah-kaedah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW

Diperincikan menjadi 6 syarat

1. Niat yang benar karena Allah

2. Aktivitas yang syah disisi syariat

3. Pelaksanaannya baik

4. Dibuat secara terbaik/tekun/sungguh-sungguh

5. Tidak meninggalkan perkara asas, contoh ada adzan pertama untuk sholat jum’at, pedagang langsung meninggalkan dagangan untuk sholat jum’at

6. Kesan/akibatnya baik, syukur dan muhasabah apa kesannya

Contoh berdagang, seorang pedagang lebih banyak waktunya daripada di masjid maka perlu selalu mengingati diri supaya aktivitas perdagangannya dapat bernilai ibadah. Oleh karena itu seorang pedagang perlu melakukan perkara-perkara berikut.

1. Niat; untuk mendapatkan rezeki yang halal karena diperintahkan Allah

2. syah secara syariat, syariat menunjukkan bahwa ‘dihalalkan niaga dan diharamkan riba’ jadi berniaga atau berdagang dibolehkan dan dibenarkan.

3. Menjual yang baik, contoh barang yang baik tidak luput tarikh, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur riba.

4. Perniagaan dibuat dengan terbaik. Contoh punyai ilmu [produk, promosi, dll supaya dapat berjalan dengan baik], skill/kemahiran [berkaitan dengan pekerjaan atau hard skill dan ilmu pendukung atau solf skill]

5. Etika, misalnya melayani pelanggan dengan baik penuh sopan santun, dll

6. Apabila selesai dan memperoleh untung bersyukur, kalau rugi bersabar. Keuntungan digunakan di jalan Allah.

Kesemuanya tersebut dilakukan karena hendak dinilai terutama oleh Allah SWT, insya Allah kalau dilaksanakan sebaik-baiknya dan Allah meredhai semoga sepanjang waktu yang kita habiskan untuk beraktivitas itu dapat bernilai ibadah.

Dalam majelis ilmu ikim fm tgl 26 Desember 2011, 17.30 waktu selangor

Catatan untuk diri sebelum mengikuti majelis ilmu;

1. Niat untuk amalkan ilmu yang diperoleh

2. Niat untuk menyampaikannya

No comments:

Post a Comment