Tuesday, March 27, 2012

Keistimewaan Orang Alim yang Beruntung menurut Dr. ‘Aidh al-Qarni

Masih seputar tulisan Dr. ‘Aidh al-Qarni dalam buku ‘Isyraqat’, terjemahan; ‘Cahaya Pencerahan; Petunjuk al-Qur’an dan Hadis untuk Meraih Kesuksesan Dunia dan Akhirat’. Yogyakarta; Qisthi Press. Kali ini ditunjukkan mengenai ciri-ciri orang alim yang beruntung serta keistimewaannya.

1. Menjadi panutan, contoh teladan para pengikutnya serta cinta murid-murid dan mulia di hadapan mereka.

2. Menghadirkan materi secara ilmiah, memperhatikan kemampuan murid menangkap pelajaran dan memajukan ilmu pengetahuan mereka.

3. Tidak keras, tidak hina, tidak pemarah, namun menyayangi dan disayangi muridnya.

4. Tekun dibidangnya, menonjol di pelajarannya dan menguasai materi yang diajarkan.

5. Banyak menelaah, gudang pengetahuan, mengetahui perkembangan zaman dan permasalahan umat.

6. Mantap dalam perkataan, semangat dalam menyampaikan, jauh dari malas dan kasar.

7. Teratur dalam tugas, tepat waktu dan terencana.

8. Jauh dari bimbang, ragu-ragu, mempunyai sifat-sifat yang baik.

9. Tidak berlebihan dalam bercanda, tidak sia-sia dan hina dalam perkataan, namun lirih, manis dan menarik.

No comments:

Post a Comment