Tuesday, April 3, 2012

Mujahadah menyertai Muqarabah

Barang siapa meluruskan batin melalui muqarabah dan ikhlas, Allah SWT akan menghiasi lahiriahnya dengan mujahadah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

[Al-Harits al-Muhasibi, al-Washaya]

No comments:

Post a Comment