Tuesday, April 3, 2012

Supaya Dapat Bersikap Zuhud


Barangsiapa ingin bersikap zuhud, maka perlu menganggap sedikit sesuatu yang dianggap banyak orang lain, menganggap banyak dunianya yang sedikit, menganggap kecil bencana besar dan menganggap besar sesuatu yang dianggap kecil.
[Al-Harits al-Muhasibi, al-Washaya]

No comments:

Post a Comment