Thursday, April 5, 2012

Wahai Muslimah, Rasulullah SAW Menyuruh Kita Berakhlak Mulia


Salah satu dari pesan Rasul SAW kepada wanita yang termaktub dalam buku 50 pesan Rasulullah SAW kepada Kaum Wanita adalah berakhlak mulia. Buku ini telah diterjemahkan Muhammad Fuadi Mukhtar disunting dalam bahasa melayu oleh Al-Faqir Ibnu Hussin dari judul aslinya Khamsina wa Siyyatan min Wasaya Rasulullah SAW lin Nisa’ karya Syeikh Majdi Fathi Ibrahim. Diterbitkan Perniagaan Jahabersa, Johor, 2004.
Untuk dapat berakhlak mulia kita perlu mengetahui sifat-sifat yang dimiliki orang yang berakhlak mulia.
1.       Tawadhu’ bermakna rendah hati, lembut dan menerima kebenaran dari manapun datangnya. Firman Allah berikut ini berkaitan dengan perintah tawadhu’. Allah SWT berfirman, ‘Serta rendahkanlah hatimu terhadap pengikut-pengikutmu yang beriman.’ Surat asy-Syu'ara 215.
Kebaikan dari sifat tawadhu’ adalah
a.       Kebahagiaan dunia akhirat karena telah melaksanakan perintah Allah SWT dan sunnah Rasul SAW.
b.      Wanita yang tawadhu dicintai karena Allah dan akan dilimpahkan berkah terhadap harta dan keturunannya, dihindarkan dari bahaya yang mengancam dan dijadikan mulia di mata wanita beriman.
c.       Tawadhu’ merupakan bukti keimanan, bila bertawadhu artinya ia beriman.
d.      Jauh dari kata dusta dan kotor.
e.    Menyadari bahwa dirinya fakir, bodoh, banyak kekurangan dan sangat memerlukan pertolongan-Nya.
f.        Diangkat derajad oleh Allah SWT.

2.       Mendahulukan kepentingan orang lain. Firman Allah SWT, ‘……. Dan mereka mengutamakan [orang-orang muhajirin] dari diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan.’ Surat al-Hasyr 9.
3.       Penyantun atau murah hati. Ali ra.berkata,’Ganjaran yang pertama kali diberikan pada seseorang yang murah hati adalah setiap orang akan menjadi sahabatnya.’
4.       Tawakal pada Allah SWT. Firman Allah SWT, ‘… dan barangsiapa bertawwakal kepada Allah, maka Dia akan mencukupinya.’ Ath-Thalaq 3.
5.       Jujur dan benar. Firman Allah SWT, ‘Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.’ Surat at-Taubah, 119.
6.     Menepati janji. Allah SWT berfirman,’Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar. QS. At-Taubah 111.

No comments:

Post a Comment