Saturday, May 12, 2012

At-Tafsiru Al-Qayyimu [Tafsir Ibnu Qayyim]; Tafsir Ayat-ayat Pilihan


Ibnu Qayyim rahimahullah seorang ulama yang hanif dan sholeh yang pernah dimiliki umat ini dalam berbagai kitabnya selalu menjelaskan sesuatu perkara secara mengalir, jelas, runtut, rinci dan mendalam. Karya-karyanya mencerminkan keteguhan aqidah yang sesuai dengan pengamalannya. Tersirat juga besarnya semangat dakwah terutama lewat tulisan.  Sebenarnya beliau tidak membuat kitab secara khusus mengenai tafsir Al Qur’an. Bukan tidak ingin, ketika di Baitul-Maqdis beliau pernah ingin menulis kitab tafsir, namun tidak berkesempatan.
Namun demikian, Muhammad Uwais An-Nadawy telah menghimpun penafsiran-penafsiran Ibnu Qayyim terhadap Al Qur’an yang ditahqiq Muhammad Hamid Al-Fiqqy menjadi buku yang sedang kita bicarakan ini. Tidak semua surat dalam Al Qur’an terhimpunkan dalam buku ini, namun ada sekitar 70 surat yang ditafsirkan oleh beliau. Dalam himpunan tafsir surat-surat dalam Al Qur’an ini, terdapat ayat-ayat yang tidak ditafsirkan karena memang sebenarnya berasal dari tulisan beliau ketika menjelaskan suatu perkara bukan ditujukan untuk tafsir itu sendiri.
Dalam edisi Indonesia, buku ini telah diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, diterbitkan oleh Darul Fallah, Jakarta Timur. 2000.

No comments:

Post a Comment