Saturday, May 12, 2012

Kehadiran Hati ketika Mendengar Suara Azan; Penjelasan Imam Ghazali


Ketika mendengan suara azan, ada beberapa perkara yang perlu kita tanamkan dalam hati, yaitu;
1.       Hadirkan dalam hati kedahsyatan panggilan hari kiamat.
2.     Bersegera semaksimal mungkin untuk memenuhi panggilam tersebut. Orang-oarang yang bergegas memenuhi panggilan ini adalah orang-orang yang nantinya di akhirat akan mendapat panggilan dari-Nya dengan panggilan yang lemah lembut.
3.     Bergembira dan berbahagialah mendengar seruan itu dan tanamkan dalam hati untuk ingin segera ke tempat dikumandangkannya suara azan itu. Orang yang merasa gembira dan berbahagia ketika mendengar suara azan adalah orang yang kemungkinan besar mendapat cahaya dan berita gembira di hari akhir kelak. Ini terkait dengan seringnya Rasul SAW mengatakan kepada Bilal, ‘Nyamankanlah kita dengannya, wahai Bilal’ HR. Ad-Daruquthni, Abu Daud dan Ahmad.
Sumber; Al-Ghazali dalam Asrar ash-Shalah wa Muhimmatuha, Cairo-Mesir, Dar at-Turats al-‘Arabiy. Edisi Indonesia Rahasia-Rahasia Shalat, Muhammad al-Baqir. Bandung, Penerbit Karisma, 1992.

No comments:

Post a Comment