Saturday, May 12, 2012

Thaharah dalam Sholat; Penjelasan Imam Ghazali


Dalam sholat, thaharah berkaitan dengan yang bersifat fisik maupun non-fisik;
1.       Bersihkan, tempat sholat. Oleh Imam Ghozali ini diibaratkan pembungkus yang terjauh.
2.       Bersihkan pakaian. Diibaratkan pembungkus yang terdekat.
3.       Bersihkan tubuhmu,yaitu pembungkus yang melekat.
4.      Bersihkanlah pula hati. Hati dibersihkan melalui usaha yang sungguh-sungguh dengan taubat dan penyesalan atas segala dosa yang telah lalu. Tanamkan keteguhan tekad untuk menjauh dari hal-hal tersebut pada masa datang. Bersihkan perut dari yang haram karena di sana pandangan Tuhan tertuju ketika kita mempersembahkan sholat kita pada-Nya.
Sumber; Al-Ghazali dalam Asrar ash-Shalah wa Muhimmatuha, Cairo-Mesir, Dar at-Turats al-‘Arabiy. Edisi Indonesia Rahasia-Rahasia Shalat, Muhammad al-Baqir. Bandung, Penerbit Karisma, 1992.

No comments:

Post a Comment